1 2 3

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA mgr Ewa Poleszuk

Pracownia

Pracownia

Pracownia jest prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii pracy. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Ponadto świadczymy usługi z zakresu rekrutacji i selekcji kadr oraz doboru pracowników pod względem specyficznych wymagań na określonych stanowiskach. Pomagamy w wyborze zawodu, kierunku studiów. Zajmujemy się doradztwem zawodowym i określaniem predyspozycji psychologicznych do wykonywania określnych funkcji społecznych i zawodowych.

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń, zaświadczeń i opinii.

Więcej

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Możliwość umówienia się na wizytę codziennie, włącznie z sobotą i niedzielą, jak i również spotkania w późnych godzinach wieczornych.

Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe.

tel. 600902696
email: ewapoleszuk@tlen.pl

Czym jest poradnictwo psychologiczne, do kogo jest skierowane i kiedy warto sięgnąć po tę formę pomocy?

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób:

  • przeżywających kryzysy życiowe,
  • mających trudności w życiu osobistym: zawodowym, społecznym,
  • posiadających problemy z komunikacją oraz mających trudności z utrzymaniem zadowalających ich relacji społecznych,
  • osób, które utraciły pracę oraz posiadających trudności w jej utrzymaniu.
Więcej

Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne

Wykonujemy badania:

1. Kierowców:
zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) w tym taksówkarzy
prowadzących samochód do celów służbowych np. przedstawiciele handlowi
kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
pojazdów uprzywilejowanych
instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

2. Kierowców skierowanych przez Starostę / policję z powodu:
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
przekroczenia liczby 24 punktów karnych
spowodowania wypadku drogowego
popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym

3. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

Więcej
GALERIA - Zapraszam do mojej pracowni !